Van Kerkhoven en Scheurweghs, Geassocieerde notarissen te Ranst

 

Van Kerkhoven en Scheurweghs

Geassocieerde notarissen te Ranst

 

Van Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen

Van den Nestlaan 32
2520 Broechem
Tel. (03) 485.79.37
Fax. (03) 485.79.39

BVBA
BTW BE 0835909673
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

13 september 2019

Nu al nadenken over wat er zal gebeuren als u er niet meer bent? Niet meteen de meest aangename bezigheid, maar het hoeft ook geen taboe te zijn. Zeker omdat er bij een successie vaak conflicten tussen familieleden voorkomen. Plan daarom tijdig uw successie. De notaris kan u helpen om alles sereen en correct te laten verlopen.

Tijdens de infosessie krijgt u info over de mogelijkheden qua successieplanning (huwelijkscontract, testament, schenking, ...). We zoomen uiteraard ook in op het hervormde erfrecht: wat zijn de nieuwigheden en wat is de impact ervan op uw successie?

Afspraak op dinsdag 22 oktober 2019 om 18u.
In Brussel start de infosessie om 12u30, in Kortrijk om 18u30.

Reservering verplicht via www.notaris.be/successie
Schrijf snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!

De locaties

  • Antwerpen: Notarishuis, Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen
  • Brugge: Notarishuis, Spanjaardstraat 9, 8000 Brugge
  • Brussel: Notarishuis, Bergstraat 30-34, 1000 Brussel, van 12u30 tot 14u!
  • Gent: PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Halle: Auditorium H-Hartinstituut, Parklaan 7 te 1500 Halle
  • Hasselt: Hogeschool PXL, Elfde-Liniestraat 26, Gebouw B, 3de verdieping - Aula 353, 3500 Hasselt
  • Kortrijk: KULAK Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53, Gebouw C - Aula E1001, 8500 Kortrijk, van 18u30 tot 20u
  • Leuven: Notarishuis, Bondgenotenlaan 134, 3000 Leuven

Bron: Fednot

9 september 2019

Ieder jaar begin september worden er zowat overal in België duizenden aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing verstuurd. In Brussel kan je vanaf dit jaar de onroerende voorheffing van je woning online betalen.

De onroerende voorheffing is een belasting op onroerend goederen (huizen, appartementen, gronden) die je jaarlijks betaalt. Het is een grondbelasting die voornamelijk naar de Gewesten, Provincies en Gemeenten gaat, ook al is het de Staat die int. Om die reden kan de onroerende voorheffing per gemeente aanzienlijk verschillen.

Doorgaans valt de brief van de administratie (het zogenaamde “aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing”) begin september in de bus. Het betreft de voorheffing voor de periode van 1 januari tot 31 december van het lopende jaar.

Vanaf dit jaar zullen de Brusselse belastingplichtigen de mogelijkheid hebben om hun onroerende voorheffing online te betalen.  Brussel Fiscaliteit lanceerde hiervoor MyTax, een elektronisch platform waarmee de Brusselaars op elk moment online fiscale transacties kunnen doen. Momenteel kan je op dit platform enkel de onroerende voorheffing beheren. Op termijn zal je ook andere belastingen langs dit platform kunnen betalen. Je kan er tal van verrichtingen doen: betalen, verminderingsaanvraag indienen, duplicaten downloaden, enz.

My Tax is toegankelijk vanop je computer, smartphone of tablet. Een app MyTax is beschikbaar in de AppStore en via Google Play. Om toegang te krijgen tot het platform, heb je een Belgische identiteitskaart, een kaartlezer en een internetverbinding nodig. Indien jouw bank compatibel is, kan je  jezelf ook aanmelden met jouw bankkaart en itsme®, een gratis applicatie waarmee je jezelf online kan identificeren dankzij gebruik van een smartphone.

Ingeval je dit nog niet zou weten, sommige Brusselse gemeenten kennen een premie onroerende voorheffing toe. Informeer je over de voorwaarden om hiervan te genieten. In de meeste gevallen krijg je deze premies niet automatisch. Je moet ze aanvragen.

Bron: Fednot

4 september 2019

Bedrijven die nog niet aan de UBO-verplichtingen hebben voldaan (deadline 30 september!), kunnen vanaf nu ook gebruik maken van eStox. Dankzij dit digitale effectenregister ontwikkeld door de Belgische accountants en notarissen worden de vereiste inlichtingen over de controlerende aandeelhouders automatisch aan de FOD Financiën doorgegeven. Op die manier maakt eStox de activiteiten van ondernemers en bedrijven een stuk eenvoudiger.

Bestuurders van bedrijven zijn verplicht om aan de overheid te melden wie de “uiteindelijke begunstigden” of de “ultimate beneficial owners” (kortweg UBO) van de onderneming zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese regelgeving in de strijd tegen witwassen en fraude.
De uiteindelijke begunstigden zijn niet alleen de oprichters en de bestuurders van het bedrijf, maar ook de aandeelhouders die meer dan 25 procent van de aandelen bezitten.

Bestuurders hebben nog tot 30 september 2019 de tijd om de gegevens door te spelen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Doen ze dit niet, dan komt hun aansprakelijkheid in het gedrang.
Gelukkig biedt eStox, het digitale effectenregister van het Instituut van Accountants en Belastingconsultenten (IAB) en de Federatie van het Notariaat (Fednot), een vlotte oplossing.
Het is immers mogelijk om via eStox alle nodige gegevens automatisch te bezorgen aan de FOD Financiën. Zo is er geen kans op vergissingen en komt de aansprakelijkheid niet in het gedrang. Wie van deze optie gebruik wenst te maken, kan terecht bij zijn accountant of notaris.

Wat is een effectenregister?
Voor ondernemers en bestuurders in een bedrijf is een effectenregister een onmisbaar instrument. Het geeft aan wie aandeelhouder is, sinds wanneer, hoe hij zijn effecten heeft gekregen en welke participatie hij precies bezit. Het register komt van pas telkens aandeelhouders bijeenroepen moeten worden, bv. bij de jaarlijkse algemene vergadering. Maar ook bij een wijziging van de statuten, het doorvoeren van een kapitaalverhoging of wanneer een aandeelhouder zijn effecten wil verkopen of schenken, is het effectenregister bijzonder nuttig.

Van papier naar digitaal
Tot voor kort was een effectenregister enkel in een papieren versie beschikbaar, vaak in de vorm van logge boeken. Dat had uiteraard nadelen: ondernemers en bedrijven hadden het soms niet meteen bij de hand wanneer ze het dringend nodig hadden. Vaak bleken de gegevens die erin waren opgenomen niet up-to-date te zijn. Soms was er zelfs sprake van manipulatie van de gegevens, met aanslepende discussies en eventueel zelfs gerechtelijke procedures als gevolg.
Dankzij eStox behoren deze zorgen tot het verleden. De gegevens worden elektronisch bijgehouden en kunnen niet meer verloren gaan. De accountant of notaris zorgt een correcte registratie van de aangeleverde gegevens.

 

Bron: Fednot

 

Immo

Uit de hand verkoop € 395.000

Huis
Praetershoekweg 1
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 395.000

Grond
Praetershoekweg 1
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 470.000

Huis
Schoolstraat 14
2280 Grobbendonk

 
 
 

Karl VAN KERKHOVEN
Geassocieerd notaris

Koen SCHEURWEGHS
Geassocieerd notaris

Martine DE DECKER
Licentiate in het notariaat

mdd(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 84

Anastasia VAN LITSENBORG
Licentiate in de rechten

avl(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 71

Isabelle COOLS
Notarieel medewerkster

ic(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 80

Susy BROOKE
Notarieel medewerkster

sb(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 87

Sara SOMERS
Notarieel medewerkster

sara(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 88

Karina MEEUS
Notarieel medewerkster

km(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 78

Katrin CLYMANS
Notarieel medewerkster

kc(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 77

Jef VAN PEER
Notarieel medewerker

jvp(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 83

Patrick DE LAET
Notarieel medewerker

pdl(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 85

Ellen CLAESSENS
Notarieel medewerkster

ec(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 72

Anja BLOCKHUYS
Notarieel medewerkster

ab(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 86

Evelyn AVAERT
Notarieel medewerkster

ea(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 70

Lindsay SIMONS
Notarieel medewerkster

onthaal(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 76

Eva GRANDRY
Notarieel medewerkster

eg(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 81

 

Van Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen

Van den Nestlaan 32
2520 Broechem
Tel. (03) 485.79.37
Fax. (03) 485.79.39

BVBA
BTW BE 0835909673
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@notaris.be .