Van Kerkhoven en Scheurweghs, Geassocieerde notarissen te Ranst

 

Van Kerkhoven en Scheurweghs

Geassocieerde notarissen te Ranst

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

Van Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen

Van den Nestlaan 32
2520 Broechem
Tel. (03) 485.79.37
Fax. (03) 485.79.39

BV
BTW BE 0835909673
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

Akten tekenen terug mogelijk! Kantoor bereikbaar elke werkdag van 9-12u. Besprekingen enkel telefonisch of videoconference.

...
 

25 mei 2020

Al nagedacht over successieplanning? geen evidente vraag. Bovendien is nadenken over het lot van je vermogen na je overlijden ook niet de meest aangename bezigheid. Maar in de bijzondere tijden waar we in leven, staan we er meer dan ooit bij stil. We willen alles geregeld zien. Voor de gezinsleden, maar ook voor onszelf.

Successieplanning

Successieplanning kan veel vormen aannemen: een testament opstellen, een schenking doen, een huwelijkscontract laten opstellen… Maar meer en meer gaat successieplanning ook gepaard met zorgplanning. Denk aan de zorgvolmacht waarbij je naast instructies rond je vermogen, ook persoonlijke aangelegenheden (zoals een rusthuis kiezen) kan regelen voor het geval het later niet meer lukt. Nieuw in het rijtje is het opstellen van een erfovereenkomst. Bij het opstellen van een erfovereenkomst neemt iemand een beslissing rond een schenking en de invloed op zijn erfdeel (“punctuele erfovereenkomst”) of gaan ouders met hun erfgenamen op zoek naar een evenwicht op vlak van schenkingen en genoten voordelen (“familiepact”).

Niet enkel voor mensen met een groot vermogen

Een vaak voorkomend misverstand is dat successieplanning enkel is weggelegd voor mensen met een groot vermogen. Wat meestal vergeten wordt, is dat je vermogen plannen, hoe groot of klein dit ook is, niet enkel gaat over de verdeling ervan. Ook “wie” een deel van je vermogen krijgt, is van belang. Wie van jou erft en in welke volgorden, is wettelijk vastgelegd. In de eerste plaats erven je kinderen. Heb je geen kinderen, dan erven je ouders met je broers of zussen, heb je geen broers of zussen, dan erven je ouders alleen…

Soms hebben mensen geen hechte band meer met broers, zussen, ouders of andere familieleden. Je successie plannen bij de notaris laat in deze gevallen toe om de wettelijke volgorde te “doorbreken”. Dat kan door bijvoorbeeld een testament op te stellen. Zo kies je zelf, binnen de grenzen van wat wettelijk kan, wie een deel van jou zal erven. Dit geldt zowel voor mensen met een groot als een bescheiden vermogen, voor getrouwde mensen, als voor samenwoners of vrijgezellen.

Bij de grote stappen in je leven

Iedere belangrijke stap die je neemt, zoals trouwen, een huis kopen, een bedrijf opstarten, aan kinderen beginnen… heeft bepaalde gevolgen op je vermogen en op de wijze waarop het verdeeld zal worden. Een gezamenlijke aankoop van een huis bijvoorbeeld, is méér dan een nieuwe woning delen. Het is een stukje vermogen en een financiële bescherming voor je partner. Het bedrijf dat je opstart heeft méér dan enkel patrimoniale gevolgen voor jou, het betreft ook het vermogen van je huwelijkspartner. Wettelijk samenwonen is méér dan het invullen van een gezamenlijk fiscale aangifte; je wordt elkaars erfgenamen. Bij overlijden van je partner, erf je het vruchtgebruik over de gezinswoning. Bij elk van deze stappen moet je een bepaalde reflex maken: wat betekent dit voor mijn vermogen en dat van mijn gezin? Ga ik hier mee akkoord of wil ik hier nog wat aan sleutelen?

Niet enkel een kwestie van geld

Successieplanning is enkel weggelegd voor de grote vermogens? Klopt niet helemaal. Zo kan een schenking ook nut hebben bij mensen die één gezinswoning hebben. Dat komt omdat je kan schenken met voorwaarden en lasten. Successieplanning gaat ook niet alleen maar over de verdeling van je vermogen. In veel gevallen gaat het ook om het organiseren van een bescherming. Denk maar aan de zorgvolmacht. Voor sommige mensen is successieplanning bovendien een must om controle te behouden over het lot van hun vermogen. Denk maar aan kinderloze mensen die hun vermogen niet naar een broer, zus of verdere familielid willen zien gaan. Ondernemen ze niets, dan bepaalt de wet volledig wie van hen erft.

 

Bron: Fednot

18 mei 2020

Door de coronacrisis kunnen veel ondernemers met moeite het hoofd boven water houden. Om hen te beschermen,  werden de faillissementsprocedures die het gevolg zouden zijn van de huidige crisis tijdelijk ‘bevroren’. De maatregel loopt tot 17 juni.

Moratorium op faillissementsprocedures

Bepaalde kmo’s en zelfstandigen riskeren door de crisis een faillissement. Om het aantal faillissementen te beperken en de overlevingskansen van ondernemers te vergroten, werd een “moratorium” in het leven geroepen op de faillissementsprocedures. Dat betekent dat bedrijven in wanbetaling en waarvan het krediet is geschokt, niet failliet kunnen verklaard worden door de ondernemingsrechtbank. Aanvankelijk liep deze maatregel tot 17 mei maar die is ondertussen verlengd tot 17 juni. Schuldeisers kunnen tot dan ook geen beslag leggen bij deze bedrijven.  Op die manier krijgen deze bedrijven wat financiële ademruimte om deze moeilijke periode te doorstaan. 

18 maart als sleuteldatum

De maatregelen blokkeren faillissementsprocedures enkel voor ondernemingen die in goede gezondheid verkeerden tot 18 maart 2020, maar die door de gevolgen van de coronacrisis  zwaar getroffen zijn. Concreet: 

  • worden deze ondernemingen beschermd tegen inbeslagnemingen;

  • kunnen zij niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers;

  • kunnen de lopende contracten niet opgezegd worden voor wanbetaling;

  • wordt de debiteur of schuldenaar tijdelijk niet verplicht om een aangifte van faillissement te doen;

  • beslist de ondernemingsrechter of een debiteur of schuldenaar kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.

Ondernemingen die zich al in een financieel moeilijke situatie bevonden op 18 maart 2020 of een faillissement riskeren als gevolg van fraude kunnen niet geholpen worden door deze maatregel. Frauduleuze faillissementen worden uiteraard nog steeds vervolgd door de parketten.

Wanneer spreekt men van een faillissement?

Men spreekt van een “gedwongen faillissement” als een onderneming (dat kan een kmo zijn, maar ook een zelfstandige of een vrije beroeper) zijn betalingen niet meer uitvoert en geen krediet meer krijgt. Een bedrijf kan zelf  de boeken neerleggen, maar een faillissement kan ook uitgesproken worden op vraag van een schuldeiser of op vraag van het parket. Als een faillissement wordt uitgesproken verliest de gefailleerde het beheer over zijn goederen. Het beheer komt in handen van een curator die zorgt voor de vereffening van de onderneming. De curator verkoopt de activa van de onderneming en int de schuldvorderingen. De opbrengst daarvan wordt vervolgens volgens een wettelijke rangregeling verdeeld onder de schuldeisers van het bedrijf.

Notaris.be wenst alle ondernemingen - zowel starters als ervaren ondernemers, zowel kleine als grote ondernemers – veel moed in deze onzekere periode.

Bron: Fednot

15 mei 2020

Om je te informeren over tal van ondernemingstopics en de rol van de verschillende beroepen waarmee je als ondernemer in contact komt, heeft Connect, in samenwerking met Notaris.be, verschillende infographics gemaakt. De infographics informeren je over de subsidiedatabank, de begeleidings- en adviesdatabank en de thema’s waarop deze databanken betrekking hebben (financiering, duurzaam ondernemen, tewerkstellen…).

Ontdek hier snel de nieuwste fiches!

Bron: Fednot

 

Immo

Online verkoop € 250.000

Huis
Praetershoekweg 1
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 445.000

Huis
Mechelsesteenweg 52
2650 Edegem

Uit de hand verkoop € 349.000

Huis
Leeuwerikenlaan 78
2630 Aartselaar

Uit de hand verkoop € 239.000

Appartement
Berkenlaan 5B
2520 Ranst

Online verkoop € 199.000

Handelspand
Herentalsebaan 166
2240 Viersel

Uit de hand verkoop € 265.000

Grond
Vinkenstraat
2520 Ranst

Uit de hand verkoop € 215.000

Grond
Bistweg
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 19.250

Grond
Broechemsesteenweg
2520 Broechem

Uit de hand verkoop € 240.000

Grond
Notenstraat
2520 Oelegem

 
 
 

Karl VAN KERKHOVEN
Geassocieerd notaris

Koen SCHEURWEGHS
Geassocieerd notaris

Martine DE DECKER
Licentiate in het notariaat

mdd(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 84

Anastasia VAN LITSENBORG
Licentiate in de rechten

avl(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 71

Isabelle COOLS
Notarieel medewerkster

ic(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 80

Susy BROOKE
Notarieel medewerkster

sb(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 87

Sara SOMERS
Notarieel medewerkster

sara(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 88

Karina MEEUS
Notarieel medewerkster

km(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 78

Katrin CLYMANS
Notarieel medewerkster

kc(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 77

Jef VAN PEER
Notarieel medewerker

jvp(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 83

Patrick DE LAET
Notarieel medewerker

pdl(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 85

Ellen CLAESSENS
Notarieel medewerkster

ec(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 72

Anse VAN DEUN
Notarieel medewerkster

avd(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 82

Evelyn AVAERT
Notarieel medewerkster

ea(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 07 70

Evelyn PATTYN
Master in het notariaat

ep(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 83

Eva GRANDRY
Notarieel medewerkster

eg(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 81

Indra VAN LOOY
Notarieel medewerkster

ivl(plaats the 'at' sign hier)notarissenranst.be
Tel. 03 205 65 86

 
 

Van Kerkhoven en Scheurweghs, geassocieerde notarissen

Van den Nestlaan 32
2520 Broechem
Tel. (03) 485.79.37
Fax. (03) 485.79.39

BV
BTW BE 0835909673
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@fednot.be .